Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Delimitació i condicions per a la seua aplicació

Amb efectes a partir d'1 de gener de 2018, i en nom d'adequar la nostra normativa al Dret de la Unió Europea, s'ha establit una deducció sobre la quota a favor d'aquells contribuents integrants d'una unitat familiar en la que un dels seus membres residisca en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, el que