Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Modalitats de la deducció

La disposició transitòria dihuitena de la Llei de IRPF manté tres de les quatre modalitats de deducció per inversió en habitatge que fins a 2012 regulava l'article 68.1 de l'esmentada Llei, que són: