Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Límit màxim de la deducció

L'import de la deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla no podrà superar en cap cas el 60 per 100 de la part de la suma de les quotes íntegres estatal i autonòmica de l'impost.

Atenció : l'import total de la deducció per raó de les rendes obtingudes a Ceuta o a Melilla es consignarà en la casella [0727] de l'annex A.2) de la declaració.