Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

d) Incompatibilitats

Esta deducció és incompatible, per als mateixos béns i despeses, amb les deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats de l'article 68.2 de la Llei IRPF, i amb la deducció per inversions regulada en l'article 94 de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canarias.

Tractant-se d'actius usats i de solc, estos no podran haver-se beneficiat anteriorment del règim de la reserva per a inversions a les Canarias, per dotacions que s'hagueren realitzat amb beneficis de períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2007 ni de les deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats regulades en la Llei de l'impost sobre Societats, ni de la deducció per inversions regulada en l'article 94 de la Llei 20/1991. Es considerarà apta la inversió que recaiga en actius usats que només parcialment s'hagueren beneficiat del règim de la reserva per a inversions a  les Canarias en la part proporcional corresponent.