Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

e) Inversions anticipades de futures dotacions

Normativa: Art. 27.11 i disposició transitòria vuitena.2 de la  Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias

D'acord amb el que estableix l'article 27.11 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, els contribuents poden dur a terme inversions anticipades, que es consideraran com materialització de la reserva per a inversions que es dote amb càrrec a beneficis obtinguts durant el període impositiu en el que es realitza la inversió o en els tres posteriors, sempre que es complisquen els restants requisits exigits en el mateix. 

No obstant això, el termini serà de quatre anys (en comptes de tres anys) per a les inversions anticipades materialitzades el 2017.

Les citades dotacions hauran de realitzar-se amb càrrec a beneficis obtinguts fins el 31 de desembre de 2021.

La citada materialització i el seu sistema de finançament es comunicarà conjuntament amb la declaració de l'IRPF del període impositiu en què es realitzen les inversions anticipades.

Novetat: el Reial decret-llei 39/2020, de 29 de desembre, de mesures financeres de suport social i econòmic i de compliment de l'execució de sentencies, introduïx una nova disposició transitòria vuitena en la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, per a ampliar en un any (de tres a quatre anys) el termini per a  la dotació a esta reserva relativa a les inversions anticipades realitzades el 2017 i considerades com materialització de la mateixa, pels greus efectes que la pandèmia ha produït en la realització de les inversions i els resultats econòmics l'any 2020.