Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

3.3.Saldos pendents d'aplicació de programes de suport finalitzats anteriorment a 1 de gener de 2020

Important: tinga's en compte que tret de “Pla Berlanga”, “Espanya País Convidat d'Honor a la Fira del Llibre de Fráncfort el 2021”, “Pla de Foment de l'òpera al Carrer del Teatre Real”, “175 Aniversari de la construcció del Gran Teatre del Liceu”, la resta dels règims especials  van iniciar la seua vigència en els exercicis 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 encara que mantinguen la mateixa el 2020, per la qual cosa al costat de les deduccions despeses realitzades a l'exercici 2020 poden quedar saldos pendents d'aplicar de tals règims d'exercicis anteriors.

Les quantitats corresponents a les deduccions per inversions i despeses realitzades vinculades a esdeveniments d'excepcional interés públic que no puguen ser deduïdes en el període impositiu podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguen en els 15 anys immediats i successius, i el còmput dels terminis per a l'aplicació de les deduccions podrà diferir-se en els termes previstos a l'article 39.1 de l'actual Llei de l'Impost sobre Societats.

Per esta raó, malgrat haver finalitzat la seua vigència anteriorment a l'inici del present exercici, encara resulta aplicable la deducció corresponent als saldos pendents que corresponguen als següents règims especials:

 • “XV Jocs de la Mediterrània.Almeria 2005” establit en la disposició addicional sisena de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social (BOE del 31).
 • “IV Centenari del Quixot” establit en la disposició addicional vintena de la Llei 62/2003.
 • “Copa Amèrica 2007” establit en la disposició addicional trenta-quatrena de la Llei 62/2003, el desenvolupament reglamentari de la qual es conté al Reial Decret 2146/2004, de 5 de novembre (BOE del 6).
 • “Salamanca 2005.Plaça Major d'Europa” establit a l'article quinzé de la Llei 4/2004, de 29 de desembre, de modificació de taxes i de beneficis fiscals d'esdeveniments d'excepcional interés públic (BOE del 30).
 • “Galícia 2005.Volta al Món a Espelma” establit a l'article disseté de l'esmentada Llei 4/2004.
 • “Programa de preparació dels esportistes espanyols dels Jocs de Pequín el 2008” establit a l'article dinové de la Llei 4/2004.
 • “Any Lebaniego 2006” establit en la disposició addicional cinquanta-cinquena de la Llei 30/2005, de 29 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2006 (BOE del 30).
 • “EXPO Saragossa 2008” establida en la disposició addicional cinquanta-sisena de l'esmentada Llei 30/2005, de 29 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2006.
 • “Alacant 2008.Volta al Món a Espelma” establit en la disposició addicional quinzena de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007 (BOE del 29).
 • “Barcelona World Race” establit en la disposició addicional setzena de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007 (BOE del 29).
 • “Any Jubilar de Guadalupe” establit en la disposició addicional seixanta-sisena de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007 (BOE del 29) i disposició addicional trentena de la Llei 51/2007, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2008 (BOE del 27).
 • “33a Copa de l'Amèrica” establit en la disposició addicional trenta-unena de la Llei 51/2007, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2008 (BOE del 27).
 • “Guadalquivir Riu d'Història” establit en la disposició addicional trenta-dosena de la Llei 51/2007, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2008 (BOE del 27) i disposició addicional cinquanta-huitena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2010 (BOE del 24).
 • “Commemoració del Bicentenari de la Constitució de 1812” establit en la disposició addicional cinquanta-novena de la Llei 51/2007, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2008 (BOE del 27) i en la disposició final onzena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2010 (BOE del 24).
 • “Londres 2012” establit en la disposició addicional cinquantena de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2009 (BOE del 24).
 • Any Sant Xacobeo 2010” establit en la disposició addicional cinquanta-unena de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2009 (BOE del 24).
 • “IX Centenari de Sant Domingo de la Calzada i de l'Any Jubilar Calceatense” establit en la disposició addicional cinquanta-dosena de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2009 (BOE del 24).
 • “Caravaca Jubilar 2010” establit en la disposició addicional cinquanta-tresena de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2009 (BOE del 24).
 • “Any Internacional per a la Investigació en Alzheimer i malalties neurodegeneratives relacionades:Alzheimer Internacional 2011” establit en la disposició addicional cinquanta-quatrena de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2009 (BOE del 24).
 • “Any Hernandiano.Oriola 2010” establit en la disposició addicional cinquanta-cinquena de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2009 (BOE del 24).
 • “Centenari de la Costa Brava” establit en la disposició addicional cinquanta-sisena de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2009 (BOE del 24).
 • “Symposium Conmemorativo del 90 Aniversari del Saló Internacional de l'Automòbil de Barcelona 2009” establit en la disposició final primera de la Llei 4/2008, de 23 de desembre (BOE del 25).
 • “Misteri de Elx” establit en la disposició addicional cinquanta-dosena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2010 (BOE del 24).
 • “Any Jubilar de Guadalupe 2010” establit en la disposició addicional cinquanta-tresena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2010 (BOE del 24).
 • “Jornades Mundials de la joventut 2011” establit en la disposició addicional cinquanta-quatrena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2010 (BOE del 24).
 • “Commemoració del Mil·lenni de la fundació del Regne de Granada”, establit en la disposició addicional cinquanta-novena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2010 (BOE del 24).
 • “Solar Decathlon Europe 2010 i 2012” establit en la disposició addicional seixanta-tresena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2010 (BOE del 24).
 • “Volta al món a Espelma, Alacant 2011” establit en la disposició addicional seixanta-quatrena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2010 (BOE del 24), amb la modificació introduïda per la disposició addicional tercera de la Llei 31/2011, de 4 d'octubre (BOE del 5).
 • “Google Lunar X Prize” establit en la disposició addicional seixanta-setena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2010 (BOE del 24).
 • V centenari del naixement en Trujillo de Francisco de Orellana, descobridor de l'Amazones “2011:ANY ORELLANA” establit en la disposició addicional cinquantena de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2011 (BOE del 23).
 • Campionat del Món de Bàsquet de Seleccions Nacionals en Categoria Absoluta “Mundobasket 2014”, establit en la disposició addicional cinquanta-unena de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2011 (BOE del 23).
 • “Campionat del Món d'Handbol Absolut Masculí de 2013”, establit en la disposició addicional cinquanta-dosena de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2011 (BOE del 23).
 • “Tricentenari de la Biblioteca Nacional d'Espanya” establit en la disposició addicional cinquanta-tresena de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2011 (BOE del 23).
 • “IV Centenari de la mort del pintor Doménico Theotocópuli, conegut com a El Greco”, establit en la disposició addicional cinquanta-quatrena de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2011 (BOE del 23) i en la disposició addicional seixanta-dosena de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014 (BOE del 26).
 • “VIII Centenari de la Catedral de Santiago de Compostel·la” establit en la disposició addicional cinquanta-sisena de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2011 (BOE del 23) i en la disposició addicional seixanta-sisena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012 (BOE del 30).
 • “Vitòria-Gasteiz Capital Verd Europea 2012”, establit en la disposició addicional cinquanta-unena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012 (BOE del 30).
 • Campionat del Món d'Espelma (ISAF) Santander 2014”, establit en la disposició addicional cinquanta-dosena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012 (BOE del 30).
 • “L'Arbre és Vida”, establit en la disposició addicional cinquanta-tresena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012 (BOE del 30).
 • IV Centenari de les relacions d'Espanya i el Japó a través del programa d'activitats de l'“Any d'Espanya al Japó”, establit en la disposició addicional cinquanta-quatrena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012 (BOE del 30).
 • “Patrimoni Jove i 4t Fòrum Juvenil Iberoamericà del Patrimoni Mundial”, establit en la disposició addicional cinquanta-sisena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012 (BOE del 30).
 • “Programa Universiada de Invierno de Granada 2015”, establit en la disposició addicional cinquanta-setena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012 (BOE del 30), modificada per la disposició final dihuitena de la de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015 (BOE del 30).
 • “Campionat del Món de Ciclisme a la Carretera Ponferrada 2014”, establit en la disposició addicional cinquanta-huitena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012 (BOE del 30), modificada per la disposició final segona de la Llei 13/2014, de 14 de juliol, de transformació del Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors (BOE del 15).
 • “Creació del Centre de Categoria 2 UNESCO a Espanya, dedicat a l'Art Rupestre i Patrimoni Mundial” establit en la disposició addicional cinquanta-novena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012 (BOE del 30).
 • “Barcelona World Jumping Challenge”, establit en la disposició addicional seixantena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012 (BOE del 30).
 • “Campionat del Món de Natació Barcelona 2013”, establit en la disposició addicional seixanta-unena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012 (BOE del 30).
 • “Barcelona Mobile World Capital”, establit en la disposició addicional seixanta-dosena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012 (BOE del 30).
 • “40é aniversari de la Convenció del Patrimoni Mundial (París, 1972)” establit en la disposició addicional seixanta-quatrena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012 (BOE del 30).
 • Campionat del Món de Tir Olímpic “Les Gabias 2014”, establit en la disposició addicional seixanta-cinquena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012 (BOE del 30).
 • “500 anys de Butlla Papal”, establit en la disposició addicional seixanta-setena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012 (BOE del 30).
 • “2012 Any de les Cultures, la Pau i la Llibertat” establit en la disposició addicional seixanta-huitena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012 (BOE del 30).
 • “Any de la Neurociència” establit en la disposició addicional seixanta-novena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012 (BOE del 30).
 • “Commemoratiu del VIII Centenari de la Batalla de les Navas de Tolosa (1212) i del V de la conquesta, annexió i incorporació de Navarra al regne de Castella (1512)” establit en la disposició addicional setanta-sisena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012 (BOE del 30).
 • “Any Sant Jubilar Marià 2012-2013 a Almonte (Huelva)”, establit en la disposició addicional setanta-huitena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012 (BOE del 30).
 • “2014 Any Internacional de la Dieta Mediterrània”, establit en la disposició addicional huitantena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012 (BOE del 30).
 • “Candidatura de Madrid 2020”, establit en la disposició addicional dissetena del Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat (BOE del 14).
 • “3a edició de la Barcelona World Race”, establit en la disposició addicional cinquanta-setena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013 (BOE del 28).
 • Programa de preparació dels esportistes espanyols dels jocs de “Rio de Janeiro 2016", establit en la disposició addicional cinquanta-huitena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013 (BOE del 28).
 • Actes de celebració del “VIII Centenari de la Peregrinació de San Francisco d'Assís a Santiago de Compostel·la (1214-2014)”, establit en la disposició addicional cinquanta-novena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013 (BOE del 28).
 • “V Centenari del Naixement de Santa Teresa a celebrar l'any 2015”, establit en la disposició addicional seixantena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013 (BOE del 28).
 • “Any Ginebró Serra 2013”, establit en la disposició addicional seixanta-unena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013 (BOE del 28).
 • Volta al món a espelma “Alacant 2014”, establit en la disposició addicional seixanta-dosena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013 (BOE del 28).
 • “Any Sant Jubilar Marià 2013-2014 en la Real Il·lustre i Fervorosa Germandat i Confraria de Natzarens de Nostra Senyora del Rosari, Nostre Padre Jesús de la Sentència i María Santísima de la Esperanza Macarena a la ciutat de Sevilla”, establit en la disposició addicional seixanta-tresena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013 (BOE del 28).
 • “Donostia/San Sebastián, Capital Europea de la Cultura 2016” establit en la disposició addicional cinquanta-dosena de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014 (BOE del 26).
 • “Expo Milà 2015” establit en la disposició addicional cinquanta-tresena de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014 (BOE del 26).
 • “Campionat del Món d'Escalada 2014, Gijón” establit en la disposició addicional cinquanta-quatrena de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014 (BOE del 26).
 • “Campionat del Món de Patinatge Artístic Reus 2014”, establit en la disposició addicional cinquanta-cinquena de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014 (BOE del 26).
 • “Madrid Horse Week” establit en la disposició addicional cinquanta-sisena de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014 (BOE del 26).
 • “III Centenari de la Reial Acadèmia Espanyola” establit en la disposició addicional cinquanta-setena de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014 (BOE del 26).
 • “La Corunya 2015- 120 anys després” establit en la disposició addicional cinquanta-huitena de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014 (BOE del 26), modificada per disposició addicional novena del Reial Decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència (BOE del 5).
 • “IV Centenari de la segona part d'El Quijote” establit en la disposició addicional cinquanta-novena de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014 (BOE del 26).
 • “World Challenge LFP/85.º Aniversari de la Lliga” establit en la disposició addicional seixantena de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014 (BOE del 26).
 • “Jocs de la Mediterrània de 2018”, establit en la disposició addicional seixanta-unena de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014 (BOE del 26) i modificat per la disposició final vint-i-cinquena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28).
 • “Seixanta Edició del Festival Internacional de Teatre Clàssic de Mèrida”, establit en la disposició addicional seixanta-tresena de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014 (BOE del 26).
 • “Any de la Biotecnologia a Espanya” establit en la disposició addicional seixanta-quatrena de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014 (BOE del 26).
 • “Pla Director per a la recuperació del Patrimoni Cultural de Lorca”, establit en la disposició addicional tretzena de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.(BOE del 17).
 • "200 Aniversari del Teatre Real i el Vinté Aniversari de la reobertura del Teatre Real”, establit en la disposició addicional cinquanta-tresena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015 (BOE del 30) i modificat per la disposició final vint-i-novena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28).
 • “IV Centenari de la mort de Miguel de Cervantes”, establit en la disposició addicional cinquanta-quatrena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015 (BOE del 30).
 • “Programa Jerez, Capital mundial del Motociclisme”, establit en la disposició addicional cinquanta-sisena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015 (BOE del 30).
 • o “Cantàbria 2017, Liébana Año Jubilar”, establit en la disposició addicional cinquanta-setena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015 (BOE del 30) i modificat per la disposició final trentena cuarta.Tres de  la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE del 4).
 • o “Programa Univers Dona”, establit en la disposició addicional cinquanta-huitena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015 (BOE del 30) i modificat per la disposició final vint-i-novena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28).
 • “60 Aniversari de la Fundació de l'Escola d'Organització Industrial”, establit en la disposició addicional cinquanta-novena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015 (BOE del 30) i modificat per la disposició final vint-i-novena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28).
 • “Trobada Mundial en Las Estrellas (EME) 2017”, establit en la disposició addicional seixantena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015 (BOE del 30).
 • “Barcelona Mobile World Capital”, establit en la disposició addicional seixanta-unena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015 (BOE del 30).
 • “Any internacional de la llum i de les tecnologies basades en la llum”, establit en la disposició addicional seixanta-dosena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015 (BOE del 30).
 • “ORC Barcelona World Championship 2015”, establit en la disposició addicional seixanta-tresena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015 (BOE del 30).
 • “Barcelona Equestrian Challenge”, establit en la disposició addicional seixanta-quatrena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015 (BOE del 30).
 • “Women's Hockey World League Round 3 Events 2015”, establit en la disposició addicional seixanta-cinquena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015 (BOE del 30).
 • “Centenari de la Reial Federació Andalusa de Futbol 2015”, establit en la disposició addicional seixanta-huitena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015 (BOE del 30).
 • “Fòrum Iberoamericà de Ciutats”, establit en la disposició addicional cinquanta-unena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 (BOE del 30).
 • “Pla Decenni Málaga Cultura Innovadora 2025”, establit en la disposició addicional cinquanta-dosena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 (BOE del 30).
 • “XX Aniversari de la Declaració de Conca com a Ciutat Patrimoni de la Humanitat”, establit en la disposició addicional cinquanta-tresena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 (BOE del 30) i modificat per la disposició final trenta-tresena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28).
 • “Campionats del Món FIS de Freestyle i Snowboard Sierra Nevada 2017”, establit  en la disposició addicional cinquanta-quatrena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 (BOE del 30).
 • “II Centenari del Museu Nacional del Prat”, establit en la disposició addicional quaranta-novena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 (BOE del 30).
 • “20 Aniversari de la Reobertura del Gran Teatre del Liceu de Barcelona i el bicentenari de la creació de la Societat dAccionistes”, establit en la disposició addicional cinquantena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 (BOE del 30) i modificat per la disposició final quaranta-unena.Un de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE del 4).
 • “Vint-i-cinqué aniversari del Museu Thyssen-Bornemisza”, establit en la disposició addicional cinquanta-cinquena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 (BOE del 30).
 • “Campionat d'Europa de Waterpolo Barcelona 2018”, establit en la disposició addicional cinquanta-sisena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 (BOE del 30).
 • “Centenari del naixement de Camilo José Cela”, establit en la disposició addicional cinquanta-setena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 (BOE del 30) i modificat per la disposició final trenta-tresena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28).
 • “2017:Any de la retina a Espanya”, establit en la disposició addicional cinquanta-huitena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 (BOE del 30).
 • “Caravaca de la Cruz 2017.Any Jubilar”, establit en la disposició addicional cinquanta-novena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 (BOE del 30).
 • “Pla 2020 de Suport a l'Esport de Base”, establit en la disposició addicional seixantena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 (BOE del 30).
 • “2150 aniversari de Numancia”, establit en la disposició addicional seixanta-unena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 (BOE del 30).
 • “V Centenari de la mort de Fernando el Católico”, establit en la disposició addicional seixanta-dosena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 (BOE del 30).
 • “525 Aniversari del Descobriment d'Amèrica en Pals de la Frontera (Huelva)”, establit en la disposició addicional seixanta-tresena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 (BOE del 30).
 • "Prevenció de l'Obesitat.Alleugerix la teua vida”, establit en la disposició addicional seixanta-quatrena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 (BOE del 30) i modificat per la disposició final quarantena primera.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE del 4).
 • “75 Aniversari de William Martin;El llegat anglés”, establit en la disposició addicional seixanta-cinquena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 (BOE del 30).
 • Esdeveniment de l'eixida des de la ciutat d'Alacant de la volta al món a espelma “Alacant 2017”, establit en la disposició addicional seixanta-sisena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 (BOE del 30).
 • “25 Aniversari de la Casa Amèrica”, establit en la disposició addicional cinquanta-novena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28).
 • “World Roller Games Barcelona 2019”, establit en la disposició addicional seixanta-unena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28).
 • “Madrid Horse Week 17/19”, establit en la disposició addicional seixanta-dosena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28).
 • “La Lliga World Challenge”, establit en la disposició addicional seixanta-tresena de la de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28).
 • “25 aniversari de la declaració per la Unesco de Mèrida com a Patrimoni de la Humanitat“, establit en la disposició addicional seixanta-cinquena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28) i modificat per la disposició final quarantena segunda.Cinco de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE del 4).
 • “Campionats del Món de Canoa 2019”, establit en la disposició addicional seixanta-sisena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28).
 • “250 Aniversari del Fur de Població de 1767 i Fundació de les Noves Poblacions de Sierra Morena i Andalusia”, establit en la disposició addicional seixanta-setena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28).
 • “IV Centenari del naixement de Bartolomé Esteban Murillo”, establit en la disposició addicional seixanta-huitena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28).
 • “Numancia 2017”, establit en la disposició addicional seixanta-novena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28).
 • “PHotoEspaña.20 aniversari”, establit en la disposició addicional setantena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28).
 • “IV Centenari de la Plaça Major de Madrid”, establit en la disposició addicional setanta-unena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28)
 • “XXX Aniversari de la Declaració de Toledo com a Ciutat Patrimoni de la Humanitat”, establit en la disposició addicional setanta-dosena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28).
 • “VII Centenari de l'Arxiu de la Corona d'Aragó”, establit en la disposició addicional setanta-tresena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28).
 • “Lorca, Aula de la Història”, establit en la disposició addicional setanta-quatrena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28).
 • "Pla 2020 de Suport als Nous Creadors Cinematogràfics i a la conservació i difusió de la història del cinema espanyol”, establit en la disposició addicional setanta-sisena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28).
 • “40 Aniversari del Festival Internacional de Teatre Clàssic d'Almagro”, establit en la disposició addicional setanta-setena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28) i modificat per la disposició final quarantena segunda.Seis de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE del 4).
 • “I Centenari de la Llei de Parcs Nacionals de 1916”, establit en la disposició addicional setanta-huitena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28).
 • “Terol 2017.800 Anys dels Amants”, establit en la disposició addicional huitanta-dosena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28).
 • Beneficis fiscals aplicables al “I Centenari del Parc Nacional d'Ordesa i Muntanya Perdut”, establit en la disposició addicional setanta-novena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28) i modificat per la disposició final quarantena segunda.Siete de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE del 4).
 • “Beneficis fiscals aplicables al “I Centenari del Parc Nacional dels Pics d'Europa”, establit en la disposició addicional huitantena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28) i modificat per la disposició final quarantena segunda.Ocho de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE del 4).
 • “75é Aniversari de l'Escola Diplomàtica”, establit en la disposició addicional huitanta-unena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28).
 • “40 Aniversari de la Constitució Espanyola”, establit en la disposició addicional huitanta-tresena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28).
 • “50° aniversari de Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya”, establit en la disposició addicional huitanta-quatrena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28).
 • “Beneficis fiscals aplicables al 50 aniversari de la Universitat Autònoma de Madrid”, establit en la disposició addicional huitanta-cinquena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28).
 • “Any Hernandiano 2017”, establit en la disposició addicional huitanta-sisena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28).
 • “Centenaris del Reial Lloc de Covadonga”, establit en la disposició addicional setanta-tresena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE del 4).
 • “Campionat del Món de Triatló Multiesport Pontevedra 2019” establit en la disposició addicional huitantena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE del 4).
 • “Bàdminton World Tour” establit en la disposició addicional huitanta-unena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE del 4).
 • “Any Europeu del Patrimoni Cultural (2018)” establit en la disposició addicional noranta-cinquena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE del 4).
 • "Camí de la Creu de Caravaca” establit en la disposició addicional noranta-huitena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE del 4).