Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Esquema gràfic de l'aplicació sobre l'import de les quotes integres de les deduccions generals i autonòmiques

En el quadre següent es representa, de forma esquemàtica, l'aplicació de les deduccions generals i autonòmiques a què s'ha fet referència a l'exercici 2020:

esquema del càlcul de la quota líquida