Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Introducció

Una vegada quantificat l'import de les quotes líquides, estatal i autonòmica, i tenint en compte la cessió de l'IRPF a les comunitats autònomes, les operacions restants que han de realitzar-se es recullen, de forma gràfica i resumida, en el següent quadre:

Esquema del resultat de la declaració tenint en compte les diferents quotes