Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Emplenament, presentació i ingrés de les autoliquidacions complementàries

La nova autoliquidació recollirà la totalitat de les dades que hagen de ser declarades, incorporant, al costat dels correctament reflectits en l'autoliquidació originària, els de nova inclusió o modificació.

Una vegada determinat el resultat de l'autoliquidació complementària, es procedirà a efectuar la corresponent regularització.A tal efecte, es restarà del resultat de l'autoliquidació complementària l'import que es va ingressar en l'autoliquidació originària, si esta va ser positiva, o bé se li sumarà la devolució percebuda, si va resultar per retornar;el resultat obtingut és la quota que haurà de ser ingressada com a conseqüència de l'autoliquidació complementària.

Important: l'ingrés de les autoliquidacions complementàries, siga quin siga l'exercici que és objecte de regularització, mai no podrà fraccionar-se en dos terminis.