Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Són contribuents per l'IRPF

Normativa: Art. 8 Llei IRPF

  1. Les persones físiques que tinguen la seua residència habitual en territori espanyol.
  2. Les persones físiques que tinguen la seua residència habitual a l'estranger per alguna de les circumstàncies previstes en l'article 10 de la Llei de l'IRPF que més avance es comenten.
  3. Les persones físiques de nacionalitat espanyola que acrediten la seua nova residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com paradís fiscal. Estes persones no perdran la seua condició de contribuents per l'IRPF durant el període impositiu en què es produïsca el canvi de residència i durant els quatre períodes impositius següents.

    Vegeu respecte d'això la relació de països i territoris qualificats reglamentàriament com paradisos fiscals  i les notes sobre la citada relació de països i territoris que figuren en el Capítol 10 d'este Manual.