Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Són contribuents pl'IRPF

Normativa:Art. 8 Llei IRPF

  1. Les persones físiques que tinguen la seua residència habitual en territori espanyol.
  2. Les persones físiques que tinguen la seua residència habitual a l'estranger per alguna de les circumstàncies previstes a l'article 10 de la Llei del IRPF que més endavant es comenten.
  3. Les persones físiques de nacionalitat espanyola que acrediten la seua nova residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.Estes persones no perdran la seua condició de contribuents pel IRPF en el període impositiu en què es produïsca el canvi de residència i en els quatre períodes impositius següents.

    Vegeu sobre això la relació de països i territoris qualificats reglamentàriament com paradisos fiscals i les notes sobre l'esmentada relació de països i territoris que figuren al Capítol 10 d'este Manual.