Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

c) Despeses per assegurances de malaltia

Normativa:Art. 46 Reglament IRPF

Estan exempts els rendiments de treball en espècie corresponents a les primes o quotes satisfetes per l'empresa a entitats asseguradores per a la cobertura de malaltia, quan es complisquen els següents requisits i límits:

  1. Que la cobertura de malaltia assolisca el mateix treballador, podent a més assolir el seu cònjuge i descendents.
  2. Que les primes o quotes satisfetes no excedisquen de 500 euros anuals per cada una de les persones assenyalades o de 1.500 euros per a cada una d'elles quan siguen persones amb discapacitat.

L'excés sobre les esmentades quanties constituirà retribució en espècie del treball.