Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Rendiments del capital mobiliari:qüestions generals

  1. Concepte
  2. Classificació segons el seu origen o font
  3. Classificació segons la seua integració en la base imposable
  4. Quadre:Classificació dels rendiments segons la seua procedència