Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

5.Plans individuals d'estalvi sistemàtic (PIAS)

Normativa:Disposició addicional tercera Llei IRPF

Els Plans Individuals d'Estalvi Sistemàtic (PIAS) són contractes subscrits amb entitats asseguradores per a constituir amb els recursos aportats una renda vitalícia assegurada, als quals la  Llei de l'IRPF atorga un tractament fiscal més beneficiós, quan que complisquen els següents requisits: