Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

2.Reducció per a activitats econòmiques desenvolupades en el terme municipal de Lorca:20 per 100

Normativa: Disposició addicional quarta de l'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30).

Una vegada aplicada la reducció anterior i, únicament per a aquells contribuents que desenvolupen la seua activitat econòmica en el terme municipal de Lorca i determinen el rendiment net de l'esmentada activitat pel mètode d'estimació objectiva, es podrà reduir el rendiment net de mòduls de 2020 corresponent a tals activitats en un 20 per 100.La reducció s'haurà de consignar a la casella [1476] de la declaració.