Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Andalusia

Per circumstàncies personals i familiars

Relativa a la vivenda habitual

Per donatius i donacions

Altres conceptes deduïbles

 • Per naixement o adopció de fills.
 • Per adopció de fills en l'àmbit internacional.
 • Per família monoparental i, en el seu cas, amb ascendents majors de 75 anys.
 • Per contribuent amb discapacitat.
 • Per discapacitat del cònjuge o semblant de fet.
 • Per assistència a persones amb discapacitat.
 • Per ajuda domèstica.
 • Per a beneficiaris d'ajudes a habitatges protegits.
 • Per Inversió en vivenda habitual que tinga la consideració de protegida i per les persones joves.
 • Per arrendament de vivenda habitual per joves.
 • Per les quantitats donades al Servici Andalús de Salut per a la lluita contra l'avenç del Covid-19.
 • Adquisició d'accions i participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o ampliació de capital en les societats mercantils.
 • Despeses de defensa jurídica de la relació laboral.