Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Cantàbria

Per circumstàncies personals i familiars

Relativa a la vivenda habitual

Per donatius i donacions

Altres conceptes deduïbles

 • Per cura de familiars:descendents menors de 3 anys, ascendents grans de 70 anys i persones amb discapacitat.
 • Per acolliment familiar de menors.
 • Per despeses de guarderia.
 • Per a famílies monoparentals.
 • Per naixement i adopció de fills.
 • Per despeses de guarderia per a contribuent que tinguen la seua residència en zones de Cantàbria en risc de despoblament 
 • Per arrendament de vivenda habitual per joves, majors o persones amb discapacitat.
 • Per obres de millora en habitatge propietat del contribuent o a l'edifici en la qual l'habitatge es trobe.
 • Per arrendament d'habitatges situats en zones de Cantàbria en risc de despoblament (deducció de l'arrendatari).
 • Per donatius a fundacions o al Fons Cantàbria Coopera o a Associacions que perseguisquen entre les seues finalitats el suport a persones amb discapacitat.
 • Per inversions o donacions a entitats de l'Economia Social establides a Cantàbria
 • Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions d'entitats noves o de recent creació.
 • Po despeses de malaltia.
 • Per arrendament d'habitatges situats en zones de Cantàbria en risc de despoblament (deducció del llogater).No aplicable a contribuents morts abans de 31-12-2020.
 • Per les despeses ocasionades en traslladar la residència habitual a una zona de Cantàbria en risc de despoblament per motius laborals per compte d'altri o per compte propi.