Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

La Rioja

Per circumstàncies personals i familiars

Relativa a la vivenda habitual

Per donatius i donacions

Altres conceptes deduïbles

 • Per naixement i adopció de fills.
 • Per despeses en escoles infantils, centres infantils o personal contractat per a la cura de fills de 0 a 3 anys per a contribuents amb residència habitual en xicotets municipis.
 • Per cada menor en règim d'acolliment familiar d'urgència, temporal o permanent, o guarda amb finalitats d'adopció.
 • Per cada fill de 0 a 3 anys de contribuents que tinguen la seua residència o traslladen la mateixa a xicotets municipis de la Rioja i la mantinguen durant un termini d'almenys 3 anys consecutius.
 • Per cada fill de 0 a 3 anys escolaritzat en escoles infantils o centres d'educació infantil de qualsevol municipi de La Rioja.
 • Per despeses per a contractació de personal per a la cura de familiars afectats per la Covid-19.
 • Per adquisició, construcció o rehabilitació de vivenda habitual en xicotets municipis.
 • Per despeses per accés a internet per a joves emancipats.
 • Per despeses per subministrament de llum i gas d'ús domèstic per a joves emancipats.
 • Per inversió en vivenda habitual de joves menors de 36 anys.
 • Per arrendament de vivenda habitual per a contribuents menors de 36 anys.
 • Per quantitats invertides per a l'adquisició o construcció de vivenda habitual per a joves.
 • Per adquisició o rehabilitació de segon habitatge en el medi rural.
 • Per les quantitats invertides durant l'exercici en obres de rehabilitació de vivenda habitual.
 • Per obres d'adequació de vivenda habitual per a persones amb discapacitat.
 • Per donatius realitzats a la Comunitat Autònoma de la Rioja per a pal·liar els efectes de la COVID-19
 • Per adquisició de vehicles elèctrics nous.
 • Per adquisició de bicicletes de pedaleig no assistit.