Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021

Altres rendes exemptes

Atenció: per a determinar el límit de l'obligació de declarar establit per a les persones físiques residents en territori espanyol no es tindrà en compte l'import de les rendes relacionades en este apartat.

A més de les exempcions establides a l'article 7 de la Llei del IRPF anteriorment comentades, tant en esta Llei del IRPF com en altres lleis de contingut tributari, s'establixen, entre altres, les següents exempcions: