Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021

Rendes exemptes article 7 de la Llei de IRPF

Atenció: per a determinar el límit de l'obligació de declarar establit per a les persones físiques residents en territori espanyol no es tindrà en compte l'import de les rendes relacionades en este apartat.

Estan exemptes de l'impost d'acord amb l'article 7 de la Llei del IRPF: