Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Fase 1a: Determinació del rendiment net previ

Normativa: Vegeu Annex II i  instrucció 2.1 del citat Annex II Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre)

El rendiment net previ de l'activitat està constituït per la suma dels productes obtinguts de multiplicar el nombre d'unitats empleades, utilitzades o instal·lades en l'activitat de cadascun dels mòduls, pel rendiment anual abans d'amortització assignat a cada unitat de mòdul.

Els rendiments anuals per unitat de mòdul abans d'amortització aplicables el 2022 a cadascuna de les activitats incloses en el mètode d'estimació objectiva es reproduïxen com  apèndix  al final de l'este Capítol.

Per tant,  per a la determinació del rendiment net previ cal tindre en compte:

  1. 1. Quantificació del nombre d'unitats empleades, utilitzades o instal·lades en l'activitat dels diferents signes o mòduls
  2. 2. Imports dels rendiments anuals per unitat de mòdul abans d'amortització