Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Capítol 9. Rendiments d'activitats econòmiques en estimació objectiva (II) (Activitats agrícoles, ramaderes i forestals)

  1. Concepte i àmbit d'aplicació
  2. Determinació del rendiment net
  3. Determinació del rendiment net reduït total
  4. Cas pràctic
  5. Apèndix: Relació de productes naturals, servicis i activitats accessoris realitzats per agricultors, ramaders i titulars d'activitats forestals i índexs de rendiment aplicables en l'exercici 2022