Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2023.

1. Deducció per obres de millora per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració

Normativa:Disposició addicional cinquantena.1, 4  i 5 Llei  IRPF

  1. Àmbits temporal, subjectiu i objectiu de la deducció
  2. Import de la deducció i incompatibilitats amb els restants deduccions per obres de millora d'eficiència energètica
  3. Exemple: Deducció per obres de millora per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració