Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2023.

Deducció per maternitat i incremente addicional per despeses de custòdia

La Sede electrònica de l'Agència Tributària incorpora un « Assistent virtual de Renda», on podrà consultar els requisits, límits, quanties, i modalitats de cobrament de la deducció per maternitat i l'increment addicional per despeses de guarderia o centres d'educació infantil autoritzats.

Normativa: Art. 81 i disposició transitòria trenta-setena Llei IRPF ; art. 60 Reglament  IRPF

  1. Deducció per maternitat
  2. Incremente addicional per despeses de custòdia en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats
  3. Exemple. Deducció per maternitat i incremente per despeses de custòdia