Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Ferramentes d'assistència virtual a l'IVA

El web de l'AEAT disposa d'un «Assistent virtual d'IVA (AVIVA)» per a resoldre els dubtes plantejades en relació amb este Impost.

La utilització d'esta ferramenta és molt senzilla: el contribuent únicament ha de formular seu pregunta en el caixetí corresponent i mantindre una conversa amb l'Assistent. En cas de disposar de Cl@ve o certificat digital, podrà baixar-se la resposta obtinguda en format PDF.

L'assistent virtual d'IVA compta amb ferramentes complementàries d'assistència virtual d'IVA per a analitzar determinades qüestiones que revestixen d'una major complexitat (Localitzador, Qualificador immobiliari, Calculadora de terminis per a modificació de BI i altres rectificacions, Calculadora de prorrates i Calculadora de sectors diferenciats). A més, s'afegix un «Assistent virtual específic sobre el SII» i la «Calculadora de terminis del SII».

En cas de necessitar més informació, el contribuent pot contactar a través del xat amb un especialista en IVA de l'Administració Digital Integral (ADI) en horari de 9.00 a 19.00 h de dilluns a divendres, o remetre una sol·licitud d'informació tributària a través de la ferramenta INFORMA+ per a obtindre una resposta per escrit personalitzada.