Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Què és l'IVA?

L'IVA és un impost de naturalesa indirecta perquè recau sobre una manifestació indirecta de la capacitat econòmica, concretament, el consum de béns i servicis.

Este impost grava tres classes d'operacions diferents, a saber:

  1. Entregues de béns i prestacions de servicis realitzades per empresaris i professionals en el desenvolupament de la seua activitat.

  2. Adquisicions intracomunitàries de béns realitzades per empresaris, professionals o persones jurídiques que no actuen com empresaris o professionals, encara que de vegades poden ser realitzades per particulars (per exemple, adquisició intracomunitària de mitjans de transport nous).

  3. Importacions de béns, sigui quin sigui qui les realitze, ja siga empresari, professional o particular.