Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Què és el IVA?

El IVA és un impost de naturalesa indirecta perquè recau sobre una manifestació indirecta de la capacitat econòmica, concretament, el consum de béns i serveis.

Este impost grava tres classes d'operacions diferents, a saber:

  1. Lliuraments de béns i prestacions de serveis realitzades per empresaris i professionals en el desenvolupament de la seua activitat.

  2. Adquisicions intracomunitàries de béns realitzats per empresaris, professionals o persones jurídiques que no actuen com empresaris o professionals, encara que en ocasions poden ser realitzades per particulars (per exemple, adquisició intracomunitària de mitjans de transport nous).

  3. Importacions de béns, qualsevol que siga qui les realitze, ja siga empresari, professional o particular.