Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

D) Operacions realitzades al territori

Adquisicions intracomunitàries de béns

  • Regla general

    Les adquisicions intracomunitàries de béns es consideren realitzades a la Península o Illes Balears, quan es trobe en este territori el lloc d'arribada de l'expedició o transport amb destinació a l'adquirent.

  • Regla especial

    També estaran subjectes a Espanya, si no han sigut gravades en l'Estat membre d'arribada de l'expedició o del transport, quan l'adquirent siga empresari o professional o persona jurídica i haja comunicat al venedor el NIF-IVA atribuït per l'Administració espanyola.