Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Destrucció, pèrdua o robatori

Quan en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a l'Estat membre de destinació en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, es produïsca la destrucció, pèrdua o robatori dels béns, es produirà una operació assimilada a un lliurament de béns a títol onerós al territori d'aplicació de l'Impost.

En el cas de béns transferits des d'un altre Estat membre al territori d'aplicació de l'Impost en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, quan en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a l'esmentat territori en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, es produïsca la destrucció, pèrdua o robatori dels béns, es produirà una adquisició intracomunitària de béns al territori d'aplicació de l'Impost.