Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Expedició dels béns a un altre país

Dins d'este apartat, s'inclouen tant la devolució dels béns a l'estat des del que van ser inicialment transferits com les expedicions a altres estats membres diferents o amb destinació fora de la UE.

Pel que respecta a les devolucions, quan en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a l'Estat membre de destinació en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, els béns siguen tornats al territori d'aplicació de l'Impost, no es produirà una operació assimilada a un lliurament de béns a títol onerós sempre que s'inscriga la devolució al llibre registre de determinades operacions intracomunitàries i s'incloga en la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries.

En el cas de béns transferits des d'un altre Estat membre al territori d'aplicació de l'Impost en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, quan en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a l'esmentat territori en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, siguen tornats a l'esmentat Estat membre, no es produirà una adquisició intracomunitària de béns al territori d'aplicació de l'Impost.

En el cas d'expedicions a altres estats membres o amb destinació fora de la UE, quan en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a l'Estat membre de destinació en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, els béns siguen expedits a un país diferent del territori d'aplicació de l'Impost, es produirà al territori d'aplicació de l'Impost una operació assimilada a un lliurament de béns a títol onerós.

En el cas de béns transferits des d'un altre Estat membre al territori d'aplicació de l'Impost en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, quan en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a l'esmentat territori en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, els béns siguen expedits a un país diferent de l'esmentat Estat membre, es produirà al territori d'aplicació de l'Impost una adquisició intracomunitària de béns al territori d'aplicació de l'Impost.