Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Venda dels béns a persona diferent del destinatari inicial o substitut

Quan en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a l'Estat membre de destinació en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, els béns siguen adquirits per una persona diferent del destinatari inicial o del substitut, es produirà una operació assimilada a un lliurament de béns a títol onerós al territori d'aplicació de l'Impost.

Des de la perspectiva inversa, en el cas de béns transferits des d'un altre Estat membre al territori d'aplicació de l'Impost en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, quan en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a l'esmentat territori en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, siguen adquirits per una persona diferent del destinatari inicial o del substitut, es produirà una adquisició intracomunitària de béns al territori d'aplicació de l'Impost.