Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Vendes de béns localitzades a l'interior de la Comunitat amb intervenció d'una interfície electrònica

Quan un empresari o professional facilite a través d'una interfície electrònica el lliurament de béns a l'interior de la Comunitat efectuades per empresaris o professionals no establits en la Comunitat i els destinataris dels quals no tinguen la condició d'empresaris o professionals, es considerarà que el titular de la interfície ha rebut i lliurat els béns.

A diferència de l'apartat anterior, els béns ja es troben a l'interior de la Comunitat i hem d'analitzar dos lliuraments de béns:

  1. El lliurament efectuat al titular de la interfície:

    Se localitzarà en el Estat membre en què es trobaren els béns inicialment.Este lliurament estarà exempta.

  2. El lliurament efectuat pel titular de la interfície:

    • Si el client es troba en el mateix Estat en què se situaven inicialment els béns, el lliurament es localitzarà en l'esmentat Estat membre.

    • Si els béns són expedits a un Estat membre diferent, s'aplicaran les regles de localització de les vendes intracomunitàries a distància.