Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Adquisicions intracomunitàries

La base imposable de les adquisicions intracomunitàries de béns es determinarà d'acord amb el disposat per als lliuraments de béns i prestacions de serveis.

En les operacions assimilades per transferència de béns, es determinarà d'acord amb el disposat per a l'autoconsum de béns.

Quan es tracte de adquisicions gravades pel IVA espanyol perquè el destinatari comunique un NIF-IVA espanyol i no hagen sigut gravades en l'Estat membre d'arribada, la base imposable serà la corresponent a les adquisicions intracomunitàries que no s'hagen gravat en l'Estat membre d'arribada del transport dels béns.