Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Requisits

Requisit necessari: la intenció de destinar els béns i serveis adquirits a l'activitat econòmica s'ha de confirmar per elements objectius.

No poden efectuar estes deduccions els empresaris que hagen d'aplicar el règim especial del recàrrec d'equivalència.

L'aplicació d'estes deduccions té els mateixos efectes que la renúncia al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, no podent acollir-se a este règim fins que transcórreguen tres anys.

Es considera primer any de realització de lliuraments de béns o prestacions de serveis aquell en el qual es comence l'exercici habitual de les esmentades operacions, sempre que l'inici de les mateixes tinga lloc abans del dia 1 de juliol i, en un altre cas, l'any següent.