Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Activitats en les quals s'han d'utilitzar els béns i serveis

Els béns o serveis han de fer-se servir en la realització d'activitats que generen el dret a deducció, és a dir, en la realització de les següents operacions:

 1. Operacions efectuades al territori d'aplicació de l'impost:

  1. Lliuraments de béns i prestacions de serveis subjectes i no exemptes.

  2. Prestacions de serveis el valor de les quals estiga inclòs en la base imposable de les importacions.

  3. Les operacions exteriors exemptes per exportació i assimilades o relatives a zona franca, dipòsit franc i altres depòsits o règims duaners i fiscals i per destinar-se a un altre Estat membre.

  4. Els lliuraments de béns exempts efectuats pel proveïdor subjacent a l'empresari o professional que facilite el lliurament a través de la interfície digital.

  5. Els serveis prestats per agències de viatges que estiguen exempts de l'impost per realitzar-se fora de la Comunitat.

 2. Operacions realitzades fora del territori que originarien el dret a la deducció si s'hagueren efectuat a l'interior del mateix.

  Exemple:

  Els serveis prestats per un advocat espanyol a una empresa francesa donen lloc a una operació localitzada a França per tindre el destinatari la seu de la seua activitat a l'esmentat territori i, per tant, no subjecta al IVA espanyol.No obstant això, l'advocat pot deduir el IVA suportat al territori d'aplicació del IVA espanyol perquè este servei originaria el dret a la deducció si s'haguera efectuat al territori d'aplicació de l'impost.

 3. Operacions d'assegurança, bancàries o financeres, que estarien exemptes si s'hagueren realitzat al territori, quan el destinatari estiga establit fora de la Comunitat o estiguen directament relacionades amb exportacions anara de la Comunitat i s'efectuen a partir del moment en què els béns s'expedisquen amb tal destinació.