Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Lloc de realització i exempció

Les operacions de l'agència respecte de cada viatger tenen la consideració de prestació de serveis única, encara que existisquen diversos lliuraments i serveis.

Esta operació s'entén realitzada on l'agència tinga la seu de la seua activitat o un establiment permanent des d'on efectue l'operació.

Estos serveis estaran exempts quan els lliuraments o els serveis es realitzen fora de la Unió Europea.Si es realitzen parcialment fora de la Comunitat, estarà exempta la part de prestació de serveis de l'agència que corresponga als efectuats fora de la Comunitat.