Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

No-aplicació del règim especial

Malgrat el caràcter obligatori d'este règim especial, s'establix la possibilitat, a exercitar operació per operació, d'aplicar el règim general de l'Impost, sempre que el destinatari de les operacions siga un empresari o professional que tinguen, en alguna mesura, de dret bé a la deducció, bé a la devolució de les quotes suportades de l'Impost.

Esta opció d'aplicar el règim general s'ha de comunicar per escrit al destinatari de l'operació.No obstant això, es presumix esta comunicació quan la factura que s'expedisca no continga la menció de «règim especial de les agències de viatges».