Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Funcionament

Este règim especial és de caràcter optatiu i permet endarrerir la meritació i la consegüent declaració i ingrés de l'IVA transferit fins el moment del cobrament als seus clientes.

Com contrapartida al retard de l'ingrés de l'IVA transferit , s'endarrerix igualment la deducció de l'IVA suportat en les seues adquisicions fins al moment que s'efectue el pagament als seus proveïdors.

No obstant això, s'establix com a límit tant per a la meritació de l'impost com per al naixement del dret a la deducció la data del 31 de desembre de l'any immediatament posterior al que es realitze l'operació.