Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Número d'identificació de la publicació (NIPO)

Catàleg de Publicacions de l'Administració General de l'Estat : https://cpage.mpr.gob.és.

NIPO: 186-21-009-9 (versió en castellà)