Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

5. Bonificació extraordinària i temporal del preu final de determinats productes energètics

L'article 15 del Reial decret-llei 6/2022 aprova una bonificació extraordinària sobre el preu de venda al públic de determinats productes energètics i additius, adquirits entre els dies 1 d'abril i 31 de desembre de 2022 en instal·lacions de subministrament de combustibles i carburants al detall o a empreses que realitzen vendes directes als consumidors finals.

Esta bonificació es farà efectiva mitjançant descompte sobre el preu de venda al públic, impostos inclosos, equivalent a l'import de la bonificació, que hauran d'aplicar en cada subministrament les citades instal·lacions i empreses.

Des del 15 d'abril de 2022, en els documents que expedisquen les instal·lacions de subministrament de combustibles i carburants al detall o empreses que realitzen vendes directes als consumidors finals per subministraments als que s'aplique esta bonificació, ha de constar com a mínim una de les següents informacions:

  • L'import de l'operació, distingint el preu abans d'aplicar el descompte i després d'aplicar la bonificació, així com l'import de la bonificació aplicada.

  • Referència expressa a l'aplicació de la bonificació recollida en el Reial Decret Esmentat-llei 6/2022.

Pot consultar en este enllaç totes les qüestiones relatives a esta bonificació extraordinària i temporal.