Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

2. Exempció d'importacions vinculades a la COVID-19

Les importacions de béns necessaris per a combatre els efectes del brote de COVID-19 realitzades entre el 30 de gener de 2020 i el 30 de juny de 2022 gaudiran d'una franquicia de drets d'importació i d'una exempció de l'IVA a la importació.

Seran beneficiaris d'esta franquicia:

  • Entitats públiques.

  • Organismes privats de caràcter benèfic, caritatiu o filantròpic que hagen sigut autoritzats.

  • Un altre operador que importe per compte d'un ens públic o d'un organisme privat autoritzat.

  • Un altre operador quan la importació s'efectue per a la posterior donació del material adquirit a un ens públic o a organismes privats autoritzats.