Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

3. Inversió del subjecte passiu

Es prorroga fins el 31 de desembre de 2026 la potestat dels Estats membres per a establir el mecanisme d'inversió del subjecte passiu respecte dels béns i servicis que es determinen en l'article 199 bis de la Directiva 2006/112/CE del Consell, i per a aplicar el denominat mecanisme de reacció ràpida previst en l'article 199 ter d'esta Directiva.