Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

12. Model 369

Es modifica el procediment de pagament per transferència de les quotes per ingressar per empresaris o professionals no establits en la Comunitat que no disposen de compte bancari en alguna de les entitats col·laboradores en la gestió recaptatòria i derivades dels règims especials prevists en les secciones 2a (Règim exterior de la Unió) i 3a (Règim de la Unió) del capítol XI del Títol IX de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, per a adaptar-ho a la Resolució de 18 de gener de 2021, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es definixen el procediment i les condicions per al pagament de deutes mitjançant transferències a través d'entitats col·laboradores en la gestió recaptatòria encomanada a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.