Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

11. Model 390

Amb efectes per a la declaració-resum anual corresponent a l'exercici 2022 i següents, s'introduïxen els següents canvis:

  • S'incorporen caselles específiques per a la declaració d'operacions als tipus del 0 per cent i 5 per cent.

  • Es modifica la denominació de la casella B de l'apartat 3.