Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

Vendes intracomunitàries a distancia a persones adquisicions intracomunitàries de les quals estiguen no subjectes

Les entregues de béns expedits des d'un Estat membre a un altre amb destinació a persones jurídiques que no actuen com empresari o professional, subjectes passius acollits al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca o subjectes passius que realitzen exclusivament operacions que no donen dret a deduir, tributaran de la següent manera:

  1. Mitjans de transport nous: tributaran en l'Estat membre de destí com a adquisició intracomunitària de béns i com entrega intracomunitària exempta en l'Estat membre d'origen.

  2. Béns objecte d'impostos especials: tributaran en l'estat membre de destí com entrega de béns.

  3. Béns acollits al règim especial de béns usats: tributaran en l'Estat membre d'origen d'acord amb les normes reguladores d'este règim.

  4. Béns objecte d'instal·lació o muntatge: tributaran en l'Estat membre de destí com entrega de béns exclosa del concepte de venda intracomunitària a distancia, i per tant del règim de la unió de la finestreta única

  5. Per a la resta dels béns, cal distingir si l'adquisició està subjecta com a adquisició intracomunitària en l'estat membre de destí o no ho està:

    1. Si l'adquisició està subjecta com a adquisició intracomunitària per haver-se superat els límits de l'article 14 de la LIVA o haver-se exercit l'opció prevista en el mateix article, l'operació tributarà com a adquisició intracomunitària en l'Estat membre de destí i com entrega intracomunitària exempta en l'Estat membre d'origen.

    2. Si al contrari, l'adquisició no està subjecta com a adquisició intracomunitària, l'operació tributarà d'acord amb els mateixos criteris aplicables a les vendes intracomunitàries a distancia a consumidors finals i serà susceptible d'incloure's en el règim de la unió de la finestreta única.