Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

17. Factura electrònica obligatòria

En els terminis que s'indiquen a continuació des de l'aprovació del desplegament reglamentari del que disposa l'article 12 de la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d'empreses, serà obligatori expedir factura electrònica quan el destinatari de l'operació siga empresari o professional:

  • En el termini d'1 any des de l'aprovació del Reglament que regula la factura electrònica per als empresaris i professionals amb volum d'operacions superior a 8.000.000 d'euros.

  • En el termini de 2 anys des de l'aprovació del Reglament que regula la factura electrònica per als empresaris i professionals amb volum d'operacions inferior a 8.000.000 d'euros.

El citat desplegament reglamentari es troba recollit en el projecte de Reial decret pel qual es desenvolupa la llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d'empreses, pel que fa a la facturació obligatòria entre empreses i professionals, text del qual va anar sotmés a informació pública el 20 de juny de 2023.