Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

4. Operacions no subjectes

Amb efectes des del 21 de desembre de 2022 es modifica la regulació de les operacions no subjectes a l'IVA per a afegir una precisió terminològica quant a les infraestructures ferroviàries, substituint el terme explotació d'infraestructures ferroviàries pel de servicis d'administració d'infraestructures ferroviàries.