Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

10. Règim d'importació aplicable a les vendes a distancia

Amb efectes des del 26 de maig de 2023, es modifica la regulació del règim d'importació  (IOSS) aplicable a les vendes a distancia de béns importats de països o territoris tercers, valor del qual no excedisca 150 euros, per a permetre  als empresaris i professionals que tinguen la sede de la seua activitat econòmica a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla, acollir-se a este règim  sense necessitat de comptar amb un representant establit en la Comunitat, cas en què, serà el Regne d'Espanya l'Estat membre d'identificació.