Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Ferramentes d'assistència virtual a l'IVA

A la Seu electrònica de l'AEAT es troba disponible  l'«Assistent virtual IVA (AVIVA)» per a resoldre els dubtes plantejades en relació amb este Impost.

La utilització d'esta ferramenta és molt senzilla: el contribuent únicament ha de formular seu pregunta en el caixetí corresponent i mantindre una conversa amb l'Assistent. En cas de disposar de Cl@ve o certificat digital,  podrà obtindre una còpia en format PDF de la consulta realitzada introduint la seua adreça de correu electrònic.

També en la Sede electrònica, existixen una altra sèrie de ferramentes per a donar resposta a qüestiones més específiques, com ara:

  • Localitzador d'Entrega de béns i de Prestació de servicis: Esta ferramenta indica on es localitza una operació, qui ha de declarar l'IVA i si en la factura s'ha d'o no repercutir IVA.

  • Qualificador immobiliari: Per a la consulta de la tributació per IVA o ITP de transmissió o arrendament d'immobles.

  • Calculadores de terminis per a factures rectificatives de prorrata i de sectors diferenciats.

  • Ajuts per a la confecció del model 303 per a arrendadors i del model 390 per a autònoms.

  • Consulta de detallistes que estan en recarregue d'equivalència.

  • Taula de sectors i activitats CNAE.

Igualment, disposa d'un «Assistent virtual específic sobre el SII» i la «Calculadora de terminis del SII».

Finalment, existix un servici d'emplenament automàtica del model denominat «Pre303». El servici Pre303 oferix una pluralitat de servicis quan es realitza la presentació electrònica del model 303 a la seu electrònica de l'AEAT com la Cartera de quotes a compensar i la Finestra censal. Si s'opta per portar els llibres registre en suport electrònic, conforme al disseny normalitzat establit per l'AEAT, podria utilitzar també el servici del Pre303 d'importació de llibres per a l'emplenament automàtica de l'autoliquidació.

En cas de necessitar més informació, el contribuent pot contactar a través del xat amb un especialista en IVA de l'Administració Digital Integral (ADI) en horari de 9.00 a 19.00 h de dilluns a divendres, o remetre una sol·licitud d'informació tributària a través de la ferramenta INFORMA+ per a obtindre una resposta per escrit personalitzada.