Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Lloc de realització i exempció

Les operacions de l'agència respecte de cada viatger tenen la consideració de prestació de servicis única, encara que existisquen diverses entregues i servicis.

Esta operació s'entén realitzada on l'agència tinga la sede de la seua activitat o un establiment permanent des d'on efectue l'operació.

Estos servicis estaran exempts quan les entregues o els servicis es realitzen fora de la Unió Europea. Si es realitzen parcialment fora de la Comunitat, estarà exempta la part de prestació de servicis de l'agència que corresponga als efectuats fora de la Comunitat.