Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

No-aplicació del règim especial

Malgrat el caràcter obligatori d'este règim especial, s'establix la possibilitat, a exercitar operació per operació, d'aplicar el règim general de l'Impost, sempre que el destinatari de les operacions siga un empresari o professional que tinguen, en alguna mesura, dret bé a la deducció, bé a la devolució de les quotes suportades de l'Impost.

Esta opció d'aplicar el règim general ha de comunicar-se per escrit al destinatari de l'operació. No obstant això, es presumix esta comunicació quan la factura que s'expedisca no continga la menció de règim «especial de les agències de viatges».