Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Termini i quantia mínima sol·licitud de devolució

1. Termini de sol·licitud de devolució

El termini per a la presentació de la sol·licitud de devolució conclourà el 30 de setembre següent a l'any natural en el que s'hagen suportat les quotes.

2. Quantia mínima de la sol·licitud de devolució

L'import de l'IVA sol·licitat en una sol·licitud relativa a un període de devolució inferior a un any natural, però no inferior a tres mesos, no podrà ser inferior a 400 euros.

Si la sol·licitud de devolució es referix a un període de devolució d'un any natural o a la part restant d'un any natural, l'import de l'Impost sol·licitat no podrà ser inferior a 50 euros.